UudisedNäitust saatev kataloog nüüd müügil

pp/kk/e.l.e.l. by Anu Almik

09/07/2021
8. Tallinna rakenduskunsti triennaali peanäitust laiendav kataloog on nüüd müügil, selle saab soetada SIIT.

Kataloogi juhatab sisse näituse kuraator Stine Bidstrupi mõtisklus triennaali keskmes oleva läbikumavuse teemal, millele järgneb peanäitusel osalevate kunstnike tutvustus koos kvaliteetse fotomaterjaliga. Lisaks on kataloogis toodud osalevate kunstnike peanäitusel esindatud teoste loetelu.

Kataloogi lõpuosas on kaks esseed. Arhitektuuri- ja kunstiajaloolane ning kuraator Ingrid Ruudi mõtestab essees „Elususe hetked“ näitusetöid ja esemekogemust üldse kui võimalust kogeda unikaalseid elususe hetki.

„Kogeda teoseid, esemeid ja materjale, mis on ambivalentsed, ebastabiilsed, haavatavad ja ajutised, tähendab märgata omaenda olemise ambivalentsust, mitmuslikkust, püsitust ja tingimuslikkust. See ei ole aga hirmu ja ebakindluse allikas, vaid võimaldab teistmoodi ja teravamalt tajuda oma olemist hetkes ja kokkupuudet teistega. Lasta lahti stabiilsuse ja tõsikindluse taotlusest võib aidata taasavastada imetlust ja rõõmu. Tajuda ennast kui ebatäielikku, osalist ja ajutist võimaldab suhelda teistega – nii inimeste kui esemete maailmaga – võrdsemalt ja vähem hierarhiliselt.“ (väljavõte Ingrid Ruudi esseest)

Taani Kuningliku Akadeemia arhitektuuriajaloolase dr. Martin Søbergi essee „Valgusest küllastunud. Arhitektuurist ja läbikumavatest materjalidest“ lahkab läbikumavust arhitektuuriajaloos. Essee on illustreeritud rohkete fotodega.

„Arhitektuur kombineerib materjale, mis loovad erinevaid efekte, eripärast atmosfääri ning kohanevaid ja voolavaid ruume. Läbikumavuses on olulisel kohal mitmetimõistetavus, hägusus ja hajutatus, ning just sellest sünnibki midagi täiesti uut ja valgusest küllastunut.“ (väljavõte Martin Søbergi esseest)

Kataloog on paralleelselt eesti ja inglise keeles. Selle koostas Keiu Krikmann ning kujundas Tuumik Stuudio.

Kataloog maksab 25 eurot, lisandub saatmiskulu. Tellimiseks kirjutage palun info@trtr.ee.