Avatud konkurss


Tallinna rakenduskunsti triennaal on rahvusvaheline kaasaegse kunsti sündmus, mis esitleb teoseid erinevatest rakenduskunsti ja disaini valdkondadest. Peanäitus toimub 5. oktoobrist 2024 kuni 16. veebruarini 2025 Tallinnas, Kai kunstikeskuses. Peanäituse teema on „Konstruktiivsuse õrnad jooned“. Peanäituse kuraator on Maret Sarapu. Peanäitusele on oodatud Balti- ja Põhjamaades elavad või töötavad kunstnikud ja disainerid.


Konstruktiivsuse õrnad jooned


Konstruktiivsus on midagi selget, sirget ja optimaalset. Kõik ülearune on küljest pudenenud. See on mõttes ja teos, mis on suunatud arengule, loovale edasiliikumisele, ülesehitamisele, kui kõik on kaotatud. Konstruktiivsus võib ilmneda siis, kui vahendeid on vähe, energia on otsakorral või kui on teadvustatud üksteise säästmise vajadus. Samas võib see olla ka loomupärane mõtteselgus. Ülesehitamine kõlab kui midagi sõjajärgset, samas on see midagi, mida teeme pidevalt, igapäevaselt, kas suuremal või väiksemal skaalal. Tegeleme kaose ja traumadega ja püüame leida lahendusi. Konstruktiivsus ei ole “osutamine ühiskonna valupunktidele” ja siis pidama jäämine, punkti panemine.

Rakenduskunstide ja käelise tegevuse poole pöördutakse sageli maanduse otsimiseks. See võib olla sõnadeta mõttetegevus, õhkkond või ühise tegevuse ümber kogunenud seltskond, mis pakub tröösti ja üht eset valmistades tehakse teadmatult valmis ka teine uus ilm. Aga paremat maailma võidakse luua ka sihipäraselt, teadlikult otsides ja teel praktilisi valikuid tehes. Konstruktiivsus loomingus on valmisolek eksperimenteerida, uuendada ja luua midagi uut, otsida ootamatut koostööd, läheneda probleemidele praktiliselt.

Millised on viisid ja võimalused midagi ehitada, olla edasiviiv ja loov? Kuidas turgutada vaimu, füüsist ja hinge? Kuidas peegeldub konstruktiivsus armastuses? Kuidas väljendub visadus rusude vahel?

Ootame näitusele töid, mis näitavad meile isiklikke või kollektiivseid võtteid lahenduste suunas liikumisel. See võib olla vanavanematelt päritud käsitööoskuste visa ja võimestav jätkamine. See võib olla seeria arendamine. Mõtte selginemine seeria teostamise käigus. Olulise selitamine.

Ootame objekte, mis annavad meile ideid ja sitkust elu paremaks elamiseks. Me otsime strateegiaid ja mudeleid. Teame, et kõigile küsimustele ei saa olla lõplikke vastuseid ja pole üht teed, mis sobiks kõigile, aga ometi on viise, mis toimivad ja on tõhusad ning konstruktiivsed.

Üles! Aga mitte barrikaadidele.


https://trtr.ee/wp-content/uploads/2024/01/MaretSarapu-portree_Terje-Ugandi-500x500-1.jpg

Foto: Terje Ugandi


Kuraator

Maret Sarapu (1978) on Tallinnas tegutsev kunstnik ja kuraator. Ta on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia klaasikunsti osakonna (BA 2002, MA 2005) ning täiendanud end nii Eestis kui ka välismaal, millest olulisemateks peab ta aega Creative Glass Center’is (USA), Sunderlandi Ülikooli klaasikeskuses (Suurbritannia) ja GlazenHuis’is (Belgia).

Maret Sarapu on kureerinud ja korraldanud arvukalt klaasikunstinäitusi Eestis. Ta on osalenud grupinäitustel Lätis, Leedus, Soomes, Taanis, Venemaal, Saksamaal, Türgis ja USA-s ning tema tööd kuuluvad nimekate muuseumide kogudesse.

Kunstikonkursside võitjatena rikastavad Sarapu tööd mitmeid avalikke ruume. Kontseptuaalsete ruumispetsiifiliste teoste loomine on andnud talle häid kogemusi paljude osapooltega seotud koostööprojektide elluviimiseks.

Tallinna rakenduskunsti triennaali tuumikmeeskonda kuulub Maret Sarapu alates 2017. aastast, 2024. aastal valiti ta triennaali põhinäituse kuraatoriks.

Oma loominguks saab Sarapu sageli algimpulsi argielust, ta kasutab palju loodusmotiive ja kordust. Pidades tähtsaks vaimset heaolu ja koostööd tunnete ning mõistuse vahel, pöördub ta viimasel ajal mõtte ja vormi otsingutes ka automaatkirjutamise ja teadvuse voo kuulamise poole. Kuraatorina on ta huvitatud küsimusest, kuidas väljendub konstruktiivne ja lahendust otsiv lähenemine rakenduskunstis ning milliseid eriilmelisi vastuseid pakub loominguline otsing. Teda huvitavad viisid, kuidas kunst võib olla jõulise vastupidavuse allikaks, aidates inimesi raskuste ületamisel ja väljakutsetele tähenduse leidmisel.

I ETAPP

Žürii poolt välja valitud autoritele
TÄHTAEG: 1. märts 2017

Digitaalsete materjalide saatmine konkursileKontakt

Küsimuste ja probleemide korral palun pöörduge Merle Kasoneni poole aadressil info [ätt] trtr.ee

 • Tähtaeg
 • Tingimused autoritele
 • Tingimused töödele
 • Kuidas osaleda
 • Osalejate valik
Tähtaeg

Taotluste esitamise tähtaeg on 15. märts 2024 kell 23.59 ning hilisem taotluste esitamine ei ole võimalik.

Tingimused autoritele

Peanäitusele on oodatud Balti- ja Põhjamaades elavad või töötavad kunstnikud ja disainerid.
Osaleda võivad nii professionaalid kui ka üliõpilased, nii üksikisikud kui ka rühmitused. Töö autoriõigus peab kuuluma kunstnikule ning töö ei tohi olla juhendatud.

Tingimused töödele

9. Tallinna rakenduskunsti triennaali peanäitusel eksponeeritakse rakenduskunsti- ja/või disainiteoseid teemadel, mis seonduvad konstruktiivsuse, visaduse, kestvuse, ülesehitava ja edasiviiva lähenemisega mis tahes võtmes nii füüsilisel kui ka digitaalsel kujul.

Iga autor võib esitada üksiktöö, installatsiooni või ühe töödeseeria. Töödeseeriasse kuuluvad teosed võivad olla teostatud erinevatel aegadel tingimusel, et nad moodustavad ühtse mõttelise terviku. Tööd ei tohi olla juhendatud. Teoste lubatud maksimumkõrgus on 4 m, riputatavate tööde puhul maksimumkaal 30 kg.

Näitusele saadetav töö või töödeseeria peab olema identne välja valituga.

Kuidas osaleda

Avatud konkursil osalemine toimub läbi Typeform keskkonna ning sellel osalemine on tasuta.

Osalemistaotlusel tuleb Typeform keskkonnas esitada selline info: 

 • info autori kohta (nimi, e-post, elu- või töökoha riik)
 • teose/seeria pealkiri
 • kontseptsioon pikkusega kuni 1000 tähemärki (koos tühikutega)
 • 1–5 digitaalset fotot. Foto formaat: jpg, 72 dpi, vähemalt 210×297 mm ehk 6300×8700 px (iga faili maksimumsuurus 10 MB). Teosed fotodel peavad olema pildistatud ühtlast värvi taustal. Fotodel peab kajastuma nii üldvaade kui ka detail teosest. Faili nimi kirjutada kujul: AutoriNimi_TeoseNimi_FotoAutor.jpg
 • teose/seeria materjalid
 • teose/seeria mõõdud
 • teose/seeria valmimisaasta
 • juhul kui teose/seeria teostaja on autorist erinev, märkida töö teostaja nimi
 • muu oluline informatsioon (eksponeerimise vm) kohta
Osalejate valik

20–25 kunstniku teostest koosnev näitus moodustub avatud konkursile laekunud tööde ning kutsutud kunstnike teoste kombinatsioonina, mille osas teeb valiku näituse kuraator. 

Osalemistaotlusi saab esitada kuni 15. märtsini 2024. Avatud konkursile esitatud taotluste põhjal tehtud valikust teavitatakse kunstnikke hiljemalt 12. aprillil 2024.

Avatud konkurss on sulgunud


II ETAPP


Peanäitusele välja valitud autoritele


 • Tähtaeg
 • Tööde transport
 • Tööde eksponeerimine
 • Tingimused töödele
 • Fotode kasutamine
 • Kunstnikutasu
Tähtaeg

Teosed peavad olema saabunud Tallinnasse hiljemalt 04.09.2024.

Tööde transport

Teoste transpordi Balti- ja Põhjamaadest Tallinnasse ja tagasi organiseerib ja tasub korraldaja.

Teosed peavad olema saabunud Tallinnasse hiljemalt 04.09.2024. Tööde väljasaatmine autorile tagasi toimub hiljemalt 23.02.2025 ja võimalikke nõudeid saab esitada kuni 23.03.2025.

Tööd tuleb kohale saata turvalises, tööd kaitsvas pakendis. Sama pakend peab olema kasutuskõlblik ka transpordil tagasi. Kui need tingimused ei ole täidetud, jätavad korraldajad endale õiguse esitada autorile arve pakkematerjalide eest.

Tööde eksponeerimine

Tööde eksponeerimisega tegeleb professionaalne näituse kujundaja, installatsiooni meeskond ja triennaali ühendus.

Triennaali ühendus koostöös Kai Kunstikeskusega tagab näitusele saabunud tööde ohutuse paigaldamise, eksponeerimise ja deinstalleerimise ajal, korraldades näitusesaalides videovalve ning sõlmides töödele lisakindlustuslepingud paigaldamise, deinstalleerimise ja eksponeerimise ajaks vastavalt autori esitatud kindlustusväärtusele.

Tingimused töödele

Näitusele saadetud töö või töödeseeria peab olema identne välja valituga.

Fotode kasutamine

Autor lubab näituse korraldajatel oma fotosid tasuta kasutada näituse (digitaalses) kataloogis ja näituse reklaami eesmärgil meedias, triennaali kodulehel ning sotsiaalmeedia kanalites.

Kunstnikutasu

Igale peanäitusel osalevale kunstnikule või kunstnike grupile makstakse kunstnikutasu 500 eurot (s.o lõppsumma koos mahaarvestatavate maksudega).

Iga peanäitusel osaleva kunstniku või kunstnike grupiga sõlmitakse litsentsileping.

Triennaal ei kata teoste tootmiskulu.

Tähtajad


01. Avatud konkursi tähtaeg

Taotluste esitamise tähtaeg on 15.03.2024 kell 23.59 ning hilisem taotluste esitamine ei ole võimalik.


02. Tööde valik

Avatud konkursile esitatud taotluste põhjal tehtud valikust teavitatakse kunstnikke hiljemalt 12.04.2024.


03. Lisainfo

Peanäitusele valitud kunstnikele lisainfo saatmise tähtaeg 30.05.2024.


04. Tööde saatmine

Teosed peavad olema saabunud Tallinnasse hiljemalt 04.09.2024. Tööde väljasaatmine autorile tagasi toimub hiljemalt 23.02.2025


Korraldajad


Triennaali korraldab MTÜ Tallinna Rakenduskunsti Triennaali Ühendus.