7. Tallinna rakenduskunsti triennaal 2017

VÄLJA VALITUD KUNSTNIKELE

Ajavahe.
Time Difference


7. Tallinna rakenduskunsti triennaali peanäitus avati 21. aprillil 2017 Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis. Näituse teema on „Ajavahe. Time Difference“. Kutsusime konkursist osa võtma üksikisikuid ja gruppe kõigilt rakenduskunsti ja disaini erialadelt. Näitusele olid oodatud nii füüsilisel kui ka digitaalsel kujul tööd teemadel, mis seonduvad aja, tempo, erinevate ajakäsitluste ja ajamõistetega mis tahes võtmes.


LOE TEEMAST ROHKEM

Peanäitusel osalevad kunstnikud


VAATA NIMEKIRJA SIIT

II ETAPP

Žürii poolt välja valitud autoritele
TÄHTAEG: 1. märts 2017

Kontakt

Küsimuste ja probleemide korral palun kirjutage
aadressil maret [ätt] trtr.ee


KKK

  • Tähtaeg
  • Aadress
  • Eksponeerimine
  • Töö
  • Tööde transport
  • Fotode kasutamine
Tähtaeg

Tööde kohalesaatmise tähtaeg on 1. märts 2017.

Aadress

Tööde saatmise aadress on:

Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum
Lai 17, Tallinn 10133
Eesti

märksõna „7. Tallinna rakenduskunsti triennaal 2017“

Kulleriga saates palun lisage kontaktisik Maret Sarapu ja
telefoninumber +372 554 7873 ning e-posti aadress maret [ätt] trtr.ee

Eksponeerimine

Eksponeerimiseks vajalik lisainfo, selgitused ja tööde kindlustushinnad tuleb saata koos töödega kas prinditult või e-postiga aadressil: maret [ätt] trtr.ee.

Tööde eksponeerimisega tegeleb professionaalne näituse arhitekt ja triennaali ühendus. Näitusesaalides on inim- ja videovalve. Kui neil tingimustel tekib töödele mingi kahju, vastutab triennaali ühendus kulude hüvitamise eest selle kindlustussumma ulatuses, mille kunstnik on esitanud tööde saatmisel. Triennaali ühendus ei sõlmi lisakindlustuslepinguid. Autoril on omal soovil õigus teha oma töödele kindlustusleping ja selle eest tasuda.

Töö

Näitusele saadetud töö või töödeseeria peab olema identne žürii poolt välja valituga.

Tööde transport

Tööde transport Tallinnasse ja transpordi kindlustamine toimub osavõtja kulul.

Tööd tuleb kohale saata turvalises, tööd kaitsvas pakendis. Sama pakend peab olema kasutuskõlblik ka tagasitranspordil. Kui need tingimused ei ole täidetud, jätavad korraldajad endale õiguse esitada autorile arve pakkematerjalide eest.

Tööde tagasisaatmine toimub korraldajate kulul. Tööd tagastatakse autorile hiljemalt 31.08.2017.

Fotode kasutamine

Autor lubab näituse korraldajatel oma fotosid tasuta kasutada näituse kataloogis ja näituse reklaami eesmärgil meedias, triennaali kodulehel ning sotsiaalmeedia kanalites.

Žürii

Näitusele valis tööd rahvusvaheline 5-liikmeline žürii.
LOE ŽÜRII KOHTA

01. Tööde valik

Tööde valik oli anonüüme ja tehti 2016. aasta oktoobri lõpus digitaalse pildimaterjali ja esitatud info põhjal. Osalejaid teavitati otsusest 21.11.2016.


02. Preemiad

Preemiad valis žürii eksponeeritud tööde hulgast vahetult enne näituse avamist.


03. Otsus

Žürii otsus on lõplik ja ei kuulu vaidlustamisele.


Preemiad

Žürii valis peanäitusel eksponeeritud tööde hulgast kolm preemiasaajat

LOE LÄHEMALT

Programm


Peanäitus

Peanäitus toimub 21.04.2017–23.07.2017 Tallinnas, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis.


Seminar ja kohtumine kunstnikega

Seminar pealkirjaga „Modes of mediating applied art & design“ toimus 21.04.2017. Peanäitusel osalevate kunstnikega kohtumine oli 22.04.2017.


Kataloog

Triennaali saadab kataloog, mille tiraažist saab iga konkursist osavõtnud kunstnik ühe eksemplari tasuta.


Korraldajad


Triennaali korraldab MTÜ Tallinna Rakenduskunsti Triennaali Ühendus. Töögruppi kuuluvad Merle Kasonen, Anu Almik, Katre Ratassepp, Keiu Krikmann, Linda al-Assi, Kertu Tuberg, Maarja Niinemägi, Ketli Tiitsar, Kristiina Nurk, Kateriin Rikken, Maret Sarapu, Kadi Pajupuu, Triin Jerlei.