SEMINAR

Kokkuvõte

HANNA KAPANEN

Disain on oluline: disaini väärtuse ja mõju tundmaõppimine


Disaini eesmärk on teha elu paremaks, ilusamaks, funktsionaalsemaks ja sihipärasemaks. Põhjamaade funktsionalism ja demokraatliku disaini põhimõtted on asjakohased ka tänapäeval. Need koosnevad inimesest lähtuvast jätkusuutlikust disainist, mis võtab lisaks esteetilisele mõõtmele arvesse ka keskkonna-, sotsiaalseid ja funktsionaalseid aspekte.

Helsingi disainimuuseum on pälvinud rahvusvahelise tunnustuse. Siin uuritakse, kogutakse, säilitatakse ja dokumenteeritakse disaini ning esitletakse seda nii Soomes kui ka rahvusvahelistel rändnäitustel. Disainimuuseumi missioonis on tähtis osa haridusel ning muuseumi üks strateegiline eesmärk on disainihariduse edendamine. Disainiharidust võib mõista muutuste katalüsaatorina – see esitab väljakutse suhtumistele disainitud keskkonda ning näitab disaini tähtsust ja võimalusi. Muuseumina on meie võimuses jagada teadmisi, ärgitada kujutlusvõimet ja isegi algatada muutusi.

Oma ettekandes heitis ta valgust nende tavadele, tuues näiteid nii koolide disainiharidusest kui ka disainiklubi tegevusest. Soomes võeti 2016. aasta augustis kasutusele uus riiklik õppekavade raamistik. Sellist nn ilmingupõhise õppe kontseptsiooni, mis põhineb valdkondadevahelistel protsessidel, saab suurepäraselt rakendada ka disainihariduses. Laste disainiakadeemia, kus disainerid õpetavad koolilapsi, annab muuhulgas välja õpetajate jaoks mõeldud juhendeid disaini eri aspektide õpetamiseks. Suurepärane disainihariduse meetod on ka kaasavatel tegevustel põhinevad süvaprojektid.

Lisaks kutsume ettevõtteid ühinema muuseumi ja Aalto Ülikooli algatatud disainiklubiga. See on loomekogukond, kus disainivaldkonna osapooled saavad arutada disaini võimalusi. Sel moel tugevdatakse disainerite, ettevõtete ja teiste osaliste vahelisi sidemeid.

Kõige selle abil soovime suurendada disainikirjaoskust ja teadlikkust disaini võimalustest.

Hanna Kapanen

Kapanen on hariduskuraator Helsingi disainimuuseumis. Tema konkreetsem töövaldkond on koostöö koolidega, kuid ta osaleb ka publiku arendamises. Eriti huvitab teda näituste ja kollektsioonidega seotud haridusliku sisu kavandamine. Hanna Kapanen juhib ka hariduslaborit Studio ja koostab õppeprogramme Disainiklubi nime kandvale võrgustikule, mis on disainivaldkonna inimeste loome- ja ärikogukond. Tal on magistrikraad Helsingi Kunstiülikoolist ja ta on õppinud pedagoogikat Aalto Ülikoolis.