SEMINAR

Kokkuvõte

ANDRÉ GALI

Kriitilised küsimused tänapäeva rakenduskunstis: on aeg mõelda materjalide kaudu


Abstraktne mõtlemine […] ei erinegi väga käsitsitööst. Vastupidi, igas filosoofias on oma kombatav element ja samamoodi on igas konkreetses materiaalses töös oma filosoofia.

(Kjetil Røed, Norwegian Crafts Magazine, 2011)


Tänapäeva kujutav kunst, rakenduskunst ja disain on väärtuslikud ja tähenduslikud suhtlusvahendid, mis on keeleülesed ja mitmel viisil publikut – vaatajat või kasutajat – kaasavad, mõtestades meie ümbrust ja rääkides maailmas olemise viisidest. Kunsti-, rakenduskunsti- ja disainiteosed pakuvad võimalust kriitikaks, mis läheb kaugemale keelest ja ratsionaalsest mõtlemisest, vältides omal moel selgitusi ja loogikat; need valdkonnad rikastavad meie elu ning et suuta nende mõju kirjeldada, peame pidevalt selleks vajalikku keelt arendama.

Hiljuti oleme täheldanud uut huvi materjalipõhiste kunstide vastu, samuti käsitsi valmistatud esemete ning aeglaste protsesside ja kohalike toodete üha suuremat väärtustamist. See huvi ei piirdu tänapäeva kunsti, rakenduskunsti või disainiga, vaid liigub nende vahel ja ilmneb ühiskonnas laiemalt. Hädasti on vaja vahendeid, mille abil arutada neid suundumusi nüüdisaegse  filosoofa valguses. Ühise aruteluplatvormi piiritlemiseks on ülimalt tähtis kriitiline mõtlemine. Analüütiliste tekstide, arutelude ja teadmiste loomine ja levitamine aitab tugevdada rakenduskunsti valdkonda tervikuna.

Üks osa Norwegian Craftsi tööst alates Norwegian Crafts Magazine’i käivitamisest 2010. aastal on olnud tööde kontekstualiseerimine ning teadmiste hankimine tööde ja näituste poliitiliste, ajalooliste, sotsioloogiliste, esteetiliste ja  filosoofiliste aspektide kohta. See veebiväljaanne on üks osa Norwegian Craftsi tööst kriitilise teooria ja publitsistika valdkonnas, mis hõlmab ka seminare, paneeldiskussioone, katalooge ja väljaannete sarja „Documents on Contemporary Crafts“. Kolmest eraldiseisvast mõttevahetus- ja kriitilise mõtlemise platvormist esimene on füüsiline (raamatud ja kataloogid), teine digitaalne (veebisait ja sotsiaalmeedia) ja kolmas sotsiaalne (seminarid ja paneelarutelud).

https://trtr.ee/wp-content/uploads/2016/03/André-Gali_600px.jpg

André Gali

Gali on kunstikriitik ja -toimetaja. Alates 2010. aastast töötab ta Norra tänapäevast rakenduskunsti käsitleva veebiajakirja Norwegian Crafts Magazine toimetajana. 2013. aastal hakati Gali algatusel andma välja raamatusarja „Documents on Contemporary Crafts“ („Dokumente tänapäeva rakenduskunstist“). 2009. aastal asutas ta koos kahe kolleegiga Norra kunstialase kvartaliväljaande KUNSTforum ja oli 2015. aastani selle peatoimetaja.